ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองหว้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040209
PERCODE 6 หลัก530808
กระทรวง 10 หลัก1033530808
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWA
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45600179
อีเมล์แอดเดรสnongwalabschool@gmail.com
เว็บไซต์www.nongwa.info
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7655534
Longitude
104.6802355

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน