ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านขนุน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040018
PERCODE 6 หลัก530215
กระทรวง 10 หลัก1033530215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนุน
ชื่อ (อังกฤษ)khanun school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขนุน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812665541
อีเมล์แอดเดรสkhanun2@gmail.com
เว็บไซต์www.khanun2.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6025627
Longitude
104.8056697

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน