ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนแก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040179
PERCODE 6 หลัก530689
กระทรวง 10 หลัก1033530689
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนแก
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีโนนงาม
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660038
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bannonkaeschool.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.81613213
Longitude
104.3916164

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน