ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจานบัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040189
PERCODE 6 หลัก530680
กระทรวง 10 หลัก1033530680
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจานบัว
ชื่อ (อังกฤษ)chanbua
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสื่องข้าว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660204
อีเมล์แอดเดรสchanbhua@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530680
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.80185356
Longitude
104.5850503

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน