ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสร้างเม็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040215
PERCODE 6 หลัก530823
กระทรวง 10 หลัก1033530823
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Srangmek School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองฮาง
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-969291
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7842905
Longitude
104.5876689

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน