ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านดาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040116
PERCODE 6 หลัก530447
กระทรวง 10 หลัก1033530447
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดาน
ชื่อ (อังกฤษ)Bandan School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45679218
อีเมล์แอดเดรสbandan1003_school@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.bandanschool1.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.616347
Longitude
104.41297

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน