ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านบึงมะลู
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040052
PERCODE 6 หลัก530174
กระทรวง 10 หลัก1033530174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงมะลู
ชื่อ (อังกฤษ)Banbungmalu School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956219904
อีเมล์แอดเดรสbanbungmalu@gmail.com
เว็บไซต์http//www.bbl.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.54229179
Longitude
104.677911

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน