ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านพอกบำรุงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040153
PERCODE 6 หลัก530485
กระทรวง 10 หลัก1033530485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพอกบำรุงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpokbumrungwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไพร
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956134749
อีเมล์แอดเดรสSommaitingsa@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.724068
Longitude
104.4385158

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน