ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040184
PERCODE 6 หลัก530699
กระทรวง 10 หลัก1033530699
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวทอง
ชื่อ (อังกฤษ)nongbuawtong school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660308
อีเมล์แอดเดรสNong-bt@hotmail.com
เว็บไซต์www.nongbuawtong2010.wordpress.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.81253648
Longitude
104.5127523

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน