ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองบักโทน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040193
PERCODE 6 หลัก530815
กระทรวง 10 หลัก1033530815
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบักโทน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbukthon
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnbt001.school@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8070806
Longitude
104.7749158

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน