ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนสูง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040118
PERCODE 6 หลัก530449
กระทรวง 10 หลัก1033530449
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)NONSUNG SCHOOL
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45966468
อีเมล์แอดเดรสbannonsungschool.khun@gmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/nonsungschool
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6053678
Longitude
104.411277

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน