ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านศิวาลัย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040160
PERCODE 6 หลัก530445
กระทรวง 10 หลัก1033530445
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศิวาลัย
ชื่อ (อังกฤษ)siwalai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสิ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45679264
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.bansiwalaischool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6136096
Longitude
104.4358279

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน