ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกันจด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040103
PERCODE 6 หลัก530452
กระทรวง 10 หลัก1033530452
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกันจด
ชื่อ (อังกฤษ)Bankanchot
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวัน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856564965
อีเมล์แอดเดรสboonfrueng-2498@hotmail.co.th
เว็บไซต์www.bankanchot.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67554712
Longitude
104.4083618

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน