ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040204
PERCODE 6 หลัก530804
กระทรวง 10 หลัก1033530804
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนกเขียน
ชื่อ (อังกฤษ)bannongnokkhian
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.82725908
Longitude
104.6600076

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน