ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเสื่องข้าว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040190
PERCODE 6 หลัก530684
กระทรวง 10 หลัก1033530684
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสื่องข้าว
ชื่อ (อังกฤษ)SUENGKHAO
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสื่องข้าว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660309
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์seangkhao.sskedu4.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.81758699
Longitude
104.5225093

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน