ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโพธิ์กระมัล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040147
PERCODE 6 หลัก530476
กระทรวง 10 หลัก1033530476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์กระมัล
ชื่อ (อังกฤษ)Phokramaln
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์วงศ์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45669081
อีเมล์แอดเดรสnetnapa_khum@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://phokramun.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6616509
Longitude
104.447249

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน