ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040010
PERCODE 6 หลัก530208
กระทรวง 10 หลัก1033530208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ชื่อ (อังกฤษ)Kudsalao - Nongkhang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969857
อีเมล์แอดเดรสKudsalao_58@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67194095
Longitude
104.8544013

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน