ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
ชนะใช้กิจการ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040030
PERCODE 6 หลัก530202
กระทรวง 10 หลัก1033530202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชนะใช้กิจการ
ชื่อ (อังกฤษ)Chanachaikitjakan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลชำ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์804691892
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://chanachikitjakran.blongspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.52209
Longitude
104.5986179

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน