ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านศรีแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040171
PERCODE 6 หลัก530686
กระทรวง 10 หลัก1033530686
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sikaeo School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-673-025
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.76792005
Longitude
104.4564722

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน