ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040081
PERCODE 6 หลัก530233
กระทรวง 10 หลัก1033530233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonghin School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969107
อีเมล์แอดเดรสnonghin.530233@gmail.com
เว็บไซต์http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7010019
Longitude
104.7892182

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน