ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระมัลพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040148
PERCODE 6 หลัก530477
กระทรวง 10 หลัก1033530477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระมัลพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)kramalpattana
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์วงศ์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45921147
อีเมล์แอดเดรสkramunpattana2512@hotmail.com
เว็บไซต์http://kramunpatta.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6823812
Longitude
104.436785

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน