ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040129
PERCODE 6 หลัก530474
กระทรวง 10 หลัก1033530474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ชื่อ (อังกฤษ)Tubtimsiam 07
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสwowitwong@gmail.com
เว็บไซต์www.Tubtimsiam 07.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.52231449
Longitude
104.4750205

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน