ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040069
PERCODE 6 หลัก530196
กระทรวง 10 หลัก1033530196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)bannamyen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมือง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45661175
อีเมล์แอดเดรสnamyen111@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.61777181
Longitude
104.6460904

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน