ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040185
PERCODE 6 หลัก530681
กระทรวง 10 หลัก1033530681
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Toongswang School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8409448
Longitude
104.4625544

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน