ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านผือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040066
PERCODE 6 หลัก530191
กระทรวง 10 หลัก1033530191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผือ
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHUE
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมือง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087-8244936
อีเมล์แอดเดรสkruawan124@gmail.com
เว็บไซต์http://banphueschool.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5981725
Longitude
104.6432454

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน