ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตระกวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040170
PERCODE 6 หลัก530703
กระทรวง 10 หลัก1033530703
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตระกวน
ชื่อ (อังกฤษ)bantragaun school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพิงพวย
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810482309
อีเมล์แอดเดรสaddtawine@gmail.com
เว็บไซต์www.trakuan.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.75553698
Longitude
104.433392

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน