ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040186
PERCODE 6 หลัก530683
กระทรวง 10 หลัก1033530683
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ชื่อ (อังกฤษ)Banchok(Pracha Samukki)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์857761926
อีเมล์แอดเดรสchokobec@gmail.com
เว็บไซต์www.banchokschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.81299215
Longitude
104.4621604

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน