ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองสังข์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040166
PERCODE 6 หลัก530704
กระทรวง 10 หลัก1033530704
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)noongsang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพิงพวย
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885914818
อีเมล์แอดเดรสnongsangschool1@gmail.com
เว็บไซต์http://nongsungschool.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7829929
Longitude
104.4111049

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน