ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040056
PERCODE 6 หลัก530178
กระทรวง 10 หลัก1033530178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsankum-nongsala School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969882
อีเมล์แอดเดรสnonsankum@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530178
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.54309669
Longitude
104.7185352

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน