ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040063
PERCODE 6 หลัก530166
กระทรวง 10 หลัก1033530166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ชื่อ (อังกฤษ)Zumpugwan-Nazum
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูเงิน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969885
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://202.143.164.26/Zumpugwan
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7772433
Longitude
104.5544476

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน