เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
33040097 บ้านเสาธงชัย กันทรลักษ์www.saothongchai.orgsaothongchai.school@gmail.com
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา กันทรลักษ์bannongmekpittayaschool.blogspot.comnongmek@hotmail.com
33040095 บ้านพรทิพย์ กันทรลักษ์
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27 กันทรลักษ์--
33040093 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล กันทรลักษ์www.phs.ac.thphumsaron@phs.ac.th
33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กันทรลักษ์-nongtuksch@gmail.com
33040091 บ้านโนนคำแก้ว กันทรลักษ์--
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์ กันทรลักษ์www.sskedu.net/Tungpo/home
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา กันทรลักษ์Http//school.sskebu 4.go.th/laidumlaidumschool@gmail.com
33040088 บ้านสังเม็ก กันทรลักษ์
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กันทรลักษ์http://www.kantom.blogspot.comkantomschool @ gmail.com
33040086 บ้านโนนแสนสุข กันทรลักษ์http://Nonsansookschool.blogspot.comnonsansukschool@gmail.com
33040085 บ้านโนนเรือคำบอน กันทรลักษ์-nrkbschool@hotmail.com
33040062 บ้านท่าพระตระกาศ กันทรลักษ์--
33040061 บ้านหินวิทยา กันทรลักษ์--
33040060 บ้านหนองกระทิง กันทรลักษ์
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กันทรลักษ์
33040058 บ้านนาไพรงาม กันทรลักษ์www.napraingam.com
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย กันทรลักษ์--
33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กันทรลักษ์http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530178nonsankum@gmail.com
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กันทรลักษ์-nonyo_nonsiri@hotmail.com
33040054 บ้านตาแท่น กันทรลักษ์--
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) กันทรลักษ์-namkhwb.nondu@gmail.com
33040052 บ้านบึงมะลู กันทรลักษ์http//www.bbl.ac.thbanbungmalu@gmail.com
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) กันทรลักษ์www.rarschool.netrarschool@gmail.com
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสก กันทรลักษ์
33040048 บ้านท่าสว่าง กันทรลักษ์Tasawang.go.thsrirawat04112507@gmail.com
33040047 บ้านโนนสำราญ กันทรลักษ์www.nonsumran.comnonsamranssk4@gmail.com
33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ กันทรลักษ์http://numaom.sskedu4.go.thyoyo_naiyanut2518@hotmail com
33040045 บ้านขนา กันทรลักษ์
33040044 บ้านขะยูง กันทรลักษ์--
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กันทรลักษ์www.anubandamrong.comanubandamrong2555@gmail.com
33040042 บ้านสว่าง กันทรลักษ์00
33040041 บ้านปะทาย กันทรลักษ์--
33040040 บ้านโคก(อสพป.32) กันทรลักษ์
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรลักษ์-thugyai2556@gmail.com
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กันทรลักษ์www.kamallschool.netlomsakph@gmail.com
33040037 บ้านร่องตาซุน กันทรลักษ์http://rongtasun.blogspot.com/Banrongtasunschool@gmail.com
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ กันทรลักษ์
33040035 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) กันทรลักษ์
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กันทรลักษ์00
33040033 บ้านโคกวิทยา กันทรลักษ์
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น กันทรลักษ์www.sskedu4.go.th/trakadtkkschool@gmail.com
33040031 บ้านชำม่วง กันทรลักษ์
33040030 ชนะใช้กิจการ กันทรลักษ์http://chanachikitjakran.blongspot.com-
33040029 บ้านชำแจงแมง กันทรลักษ์-
33040028 บ้านไร่เจริญ กันทรลักษ์raicharoenschool@gmail.com
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ) กันทรลักษ์-
33040026 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) กันทรลักษ์-champho-taket@hotmail.co.th
33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน กันทรลักษ์http://school.sskedu4.go.th/taloi/saksitsan@gmail.com
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา กันทรลักษ์
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์ กันทรลักษ์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530221-
33040022 บ้านหนองหัวช้าง กันทรลักษ์http://hurchang01.blogspot.com/-
33040021 บ้านนาขนวน กันทรลักษ์http://nakhanuan.sskedu4.go.thsarita282520@gmail.com
33040020 บ้านโตนด กันทรลักษ์-tanod 089 @hotmail.com
33040019 บ้านตาเครือ กันทรลักษ์0kwangza_arther@hotmail.com
33040018 บ้านขนุน กันทรลักษ์www.khanun2.blogspot.comkhanun2@gmail.com
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล กันทรลักษ์
33040016 บ้านสามแยก-หินกอง กันทรลักษ์--
33040015 บ้านโนนงาม กันทรลักษ์--
33040014 บ้านโนนคูณ กันทรลักษ์http://nonkhun.blogspot.com/khooaom@yahoo.co.th
33040013 บ้านซะวาซอ กันทรลักษ์http://sawasawschool.blogspot.com/nanta2506@gmail.com
33040012 บ้านกันจาน กันทรลักษ์--
33040011 บ้านนารังกา กันทรลักษ์nrk2554@hotmail.com
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง กันทรลักษ์Kudsalao_58@hotmail.com
33040009 บ้านหนองทา กันทรลักษ์-nomgtha1@hotmail.com
33040008 บ้านชำเบ็ง กันทรลักษ์
33040007 บ้านกระแชงใหญ่ กันทรลักษ์takrayai@gmail.com
33040006 บ้านโนนจิก กันทรลักษ์
33040005 บ้านจำนรรจ์ กันทรลักษ์
33040004 บ้านระโยง กันทรลักษ์--
33040003 บ้านโนนสูง กันทรลักษ์--
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) กันทรลักษ์
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503) กันทรลักษ์
33040084 บ้านทุ่งขนวน กันทรลักษ์www.tkhschool.comsch094@hotmail.com
33040083 บ้านสวนกล้วย กันทรลักษ์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=3304
33040082 บ้านจำนันสายเจริญ กันทรลักษ์http://202.143.189.147/jssjsschool@thaimail.com
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15) กันทรลักษ์http://www.bungnonghinsschool.blogspot.comnonghin.530233@gmail.com
33040079 บ้านเดียงตะวันตก กันทรลักษ์202.143.189.146/deangt/wellcom/index.phpsch11@sskedu4.go.th
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา) กันทรลักษ์school.cres.in.th/deangplesuksadiangpleeseuksa@gmail.com
33040077 บ้านสามเส้า กันทรลักษ์www.samsaoschool.comsamsaoschool@gmail.com
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรย กันทรลักษ์0tykp.school@hotmail.com
33040075 บ้านละลายมีชัย กันทรลักษ์--
33040074 บ้านโคกเจริญ กันทรลักษ์http://gg.gg/khok5khokcharoenssk4@gmail.com
33040073 บ้านโดนอาว กันทรลักษ์donaoschool@hotmail.com
33040072 เกษตรประชาตาทวด กันทรลักษ์
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์ กันทรลักษ์
33040070 บ้านโนนเปือย กันทรลักษ์-Chapun2909@Obeemail.co.th
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) กันทรลักษ์-namyen111@hotmail.co.th
33040068 บ้านจานเลียว กันทรลักษ์www.jlssk4.comJANLIEW_JL2555@hotmail.com
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ กันทรลักษ์
33040066 บ้านผือ กันทรลักษ์http://banphueschool.blogspot.com/kruawan124@gmail.com
33040065 บ้านด่าน กันทรลักษ์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530187
33040064 บ้านโศกขามป้อม กันทรลักษ์--
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำ กันทรลักษ์http://202.143.164.26/Zumpugwan
33040098 บ้านหนองหญ้าลาด กันทรลักษ์-nongyalad54@hotmail.com
33040099 บ้านแก กันทรลักษ์amanitacha845@gmail.com
33040100 บ้านกระบี่ กันทรลักษ์-aor0118@hotmail.com
33040101 บ้านจะเนียว ขุนหาญwww.janeaw_school.comdechasamart@thaimail.com
33040102 บ้านกระหวัน ขุนหาญkrawanschool.blogspot.comsirintara_1724@hotmail.com
33040103 บ้านกันจด ขุนหาญwww.bankanchot.blogspot.comboonfrueng-2498@hotmail.co.th
33040104 บ้านเดื่อ ขุนหาญbandueschool.blogspot.com/ -่jorjae77@gmail.com
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ขุนหาญhttp://ktw33150.blogspot.com/Fernff@hotmail.com
33040106 บ้านระหาร ขุนหาญhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530455rahanschool2020@gmail.com
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ขุนหาญ-krutim2008@hotmail.com
33040108 บ้านตาเอก ขุนหาญwww.taekschool.com
33040109 บ้านตานวน ขุนหาญ--
33040110 บ้านกันทรอม ขุนหาญbankantrom.biogspot.compan669@gmail.com
33040111 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ขุนหาญ-chotor2528@gmail.com
33040112 บ้านจองกอ ขุนหาญ-salin_11@yahoo.com
33040113 บ้านขุนหาญ ขุนหาญschool.obec.go.th/bankhunhan/Bankhunhanschool@gmail.com
33040114 บ้านดู่ ขุนหาญhttp://dooschsskedu4.blogspot.com/-
33040115 บ้านโคกระเวียง ขุนหาญhttp://kokraweangschool.blogspot.com/kokraweangschool@hotmail.com
33040116 บ้านดาน ขุนหาญhttp://www.bandanschool1.blogspot.combandan1003_school@hotmail.com
33040118 บ้านโนนสูง ขุนหาญhttps://www.facebook.com/nonsungschoolbannonsungschool.khun@gmail.com
33040119 บ้านกระเจา ขุนหาญ--
33040120 บ้านหนองบัว ขุนหาญ--
33040121 บ้านกระเบา ขุนหาญ
33040122 บ้านบักดอง ขุนหาญ-bakdong2471@gmail.com
33040123 บ้านสำโรงเกียรติ ขุนหาญwww.bsrk.ac.thinfo@bsrk.ac.th
33040124 บ้านหนองบัวเรณ ขุนหาญhttp://nongbuaren.sskedu4.go.thnongbuaren@hotmail.com
33040125 บ้านตาเส็ด ขุนหาญ--
33040126 บ้านตาปรก ขุนหาญ
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 ขุนหาญhttp:202.143.164.26/oop8-
33040128 บ้านภูดินพัฒนา ขุนหาญpudin.sskedu4.go.thpudinpattanaschool@gmail.com
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 ขุนหาญwww.Tubtimsiam 07.go.thwowitwong@gmail.com
33040131 บ้านซำตาโตง ขุนหาญ-wanthong2014@outlook.co.th
33040132 บ้านหนองเก่า ขุนหาญ
33040133 บ้านโนนแฝก ขุนหาญbannonfak.blogspot.combannonfakschool@gmail.com
33040134 บ้านม่วงแยก ขุนหาญ
33040135 บ้านทุ่งเลน ขุนหาญtoonglen@hotmail.com
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ขุนหาญ-pran_school@hotmail.com
33040137 บ้านซำขี้เหล็ก ขุนหาญwww.sskedu4.go.thbansumkhilek@gmail.com
33040138 บ้านอาราง ขุนหาญkanpitcha241019@gmail.com
33040139 บ้านโนนสะอาด ขุนหาญ--
33040140 บ้านดอนข่า ขุนหาญwww.donkha.ac.thbandonkha@gmail.com
33040141 บ้านพยอม ขุนหาญhttp://phayomschool2012.blogspot.comphayomschool3@gmail.com
33040142 บ้านซำ ขุนหาญhttp://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1033530461oatmorimori@gmail.com
33040143 บ้านสดำ ขุนหาญ
33040144 บ้านหนองคู ขุนหาญ
33040145 บ้านหนองขนาน ขุนหาญ-nongkanan school@gmail.com
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ ขุนหาญphokrasungphokrasung@hotmail.com
33040147 บ้านโพธิ์กระมัล ขุนหาญhttp://phokramun.blogspot.com/netnapa_khum@hotmail.co.th
33040148 บ้านกระมัลพัฒนา ขุนหาญhttp://kramunpatta.blogspot.com/kramunpattana2512@hotmail.com
33040149 บ้านตาหมื่น ขุนหาญhttp://tamuen.blogspot.com/tamuenschool@gmail.com
33040150 บ้านหนองใหญ่ ขุนหาญhttp://nhongyai.blogspot.comnitssk4@gmail.com
33040151 บ้านชำเขียน ขุนหาญchamkian62@gmail.com
33040152 บ้านกราม ขุนหาญhttp://kramschool.blogspot.com/kramschool55@gmail.com
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยา ขุนหาญ-Sommaitingsa@gmail.com
33040154 บ้านปุนวิทยา ขุนหาญpunwittayaschool@gmail.com
33040155 บ้านหนองจิก ขุนหาญ-nongjikschool2020@gmail.com
33040156 บ้านกุดนาแก้ว ขุนหาญ--
33040157 บ้านภูทอง ขุนหาญ
33040158 บ้านโนนอ้อ ขุนหาญ-namfon-1975@hotmail.com
33040159 บ้านกระทิง ขุนหาญbudsaba8994@gmail.com
33040160 บ้านศิวาลัย ขุนหาญwww.bansiwalaischool.com-
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ) ขุนหาญwww.abkh.ac.th
33040163 บ้านกันตรวจห้วย ขุนหาญhttp://kthsc.blogspot.com/bunlusk.p@gmail.com
33040164 บ้านหนองผือ ขุนหาญืืืืืnongpue@gmail.com
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีรัตนะtoom-school.commidfield.zaa@gmail.com
33040166 บ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะhttp://nongsungschool.blogspot.comnongsangschool1@gmail.com
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ศรีรัตนะhttp://www.phingphuai.com
33040168 บ้านศิลาทอง ศรีรัตนะhttp://silatong.blogspot.com/silatong2015@gmail.com
33040169 บ้านบกห้วยโนน ศรีรัตนะิbokhuainon@hotmail.comSofe_ed_jes@hotmail.com
33040170 บ้านตระกวน ศรีรัตนะwww.trakuan.comaddtawine@gmail.com
33040171 บ้านศรีแก้ว ศรีรัตนะ
33040172 อนุบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะwww.absrirat.blockspot.netanubansrirat15@gmail.com
33040173 บ้านตระกาจ ศรีรัตนะ
33040174 บ้านตาแบน ศรีรัตนะ-bantaban@gmail.com
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย ศรีรัตนะwww.nongyaitathai.comniimbomb@gmail.com
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีรัตนะ-navaporn16@gmail.com
33040178 บ้านหนองรุง ศรีรัตนะ--
33040179 บ้านโนนแก ศรีรัตนะbannonkaeschool.blogspot.com/
33040180 บ้านปุน ศรีรัตนะwww.banpoonschool.combanpunschool@gmail.com
33040181 บ้านสลับ ศรีรัตนะ-salub_school@hotmail.com
33040182 บ้านขนาด ศรีรัตนะhttp://school.sskedu4.go.th/kanadkanardschool@hotmail.com
33040183 บ้านตายู(อสพป.32) ศรีรัตนะ0
33040184 บ้านหนองบัวทอง ศรีรัตนะwww.nongbuawtong2010.wordpress.comNong-bt@hotmail.com
33040185 บ้านทุ่งสว่าง ศรีรัตนะ
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) ศรีรัตนะwww.banchokschool.comchokobec@gmail.com
33040187 บ้านสะพุง ศรีรัตนะ--
33040188 บ้านหนองปิงโปง ศรีรัตนะmamsuchanya@gmail.com
33040189 บ้านจานบัว ศรีรัตนะhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530680chanbhua@gmail.com
33040190 บ้านเสื่องข้าว ศรีรัตนะseangkhao.sskedu4.go.th
33040191 บ้านกระหวัน ศรีรัตนะ-
33040192 บ้านท่าคล้อ เบญจลักษ์thakhlo@gmail.comthakhlo@gmail.com
33040193 บ้านหนองบักโทน เบญจลักษ์nbt001.school@gmail.com
33040194 บ้านหนองคับคา เบญจลักษ์00
33040195 บ้านโนนสำโรง เบญจลักษ์-detg152003@hotmail.co.th
33040196 บ้านหนองยาว เบญจลักษ์--
33040197 บ้านคำสะอาด เบญจลักษ์--
33040198 บ้านคำกลาง เบญจลักษ์--
33040199 บ้านดอนเขียว เบญจลักษ์donkheaw schoolkrubualon@gmail.com
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์www.anubanbenjalak.blogspot.comnaraknaka_2012@hotmail.com
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เบญจลักษ์--
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง เบญจลักษ์-eunhyuk_praw@hotmail.com
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) เบญจลักษ์bannongnguleum@gmail.com
33040204 บ้านหนองนกเขียน เบญจลักษ์
33040205 บ้านเขวาธะนัง เบญจลักษ์
33040206 บ้านโนนจักจั่น เบญจลักษ์-nonjukjan@gmail.com
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
เบญจลักษ์--
33040209 บ้านหนองหว้า เบญจลักษ์www.nongwa.infonongwalabschool@gmail.com
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) เบญจลักษ์--
33040211 บ้านเพ็ก เบญจลักษ์
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่ เบญจลักษ์tosaphorn.glom@gmail.com
33040213 บ้านหนองฮาง เบญจลักษ์http://www.bannonghangschool.org/nonghangkub@gmail.com
33040214 บ้านไผ่หนองแคน เบญจลักษ์--
33040215 บ้านสร้างเม็ก เบญจลักษ์
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อย เบญจลักษ์-kknschool01@gmail.com
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ เบญจลักษ์www.nhongtor.go.th-