ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านไฮ(วันครู 2503)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040001
PERCODE 6 หลัก530147
กระทรวง 10 หลัก1033530147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไฮ(วันครู 2503)
ชื่อ (อังกฤษ)hi
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67028333
Longitude
104.5967733

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน