ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านละลายมีชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040075
PERCODE 6 หลัก530205
กระทรวง 10 หลัก1033530205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละลายมีชัย
ชื่อ (อังกฤษ)lalaimichai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลละลาย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660074
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.510264
Longitude
104.5379492

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน