ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านภูดินพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040128
PERCODE 6 หลัก530473
กระทรวง 10 หลัก1033530473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูดินพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Phudinpattana
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872523932
อีเมล์แอดเดรสpudinpattanaschool@gmail.com
เว็บไซต์pudin.sskedu4.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.50815688
Longitude
104.4244676

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน