ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองกระทิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040060
PERCODE 6 หลัก530163
กระทรวง 10 หลัก1033530163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกระทิง
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Krathing
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูเงิน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660080
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7406365
Longitude
104.5833098

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน