ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040039
PERCODE 6 หลัก530188
กระทรวง 10 หลัก1033530188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)Thungyaimuang
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45962868
อีเมล์แอดเดรสthugyai2556@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.59629624
Longitude
104.6269072

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน