ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสวนกล้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040083
PERCODE 6 หลัก530235
กระทรวง 10 หลัก1033530235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนกล้วย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Suankluai School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660264
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=3304
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6855434
Longitude
104.7845372

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน