ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจำนรรจ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040005
PERCODE 6 หลัก530151
กระทรวง 10 หลัก1033530151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจำนรรจ์
ชื่อ (อังกฤษ)jamnanschool
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660018
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.65085609
Longitude
104.5265007

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน