ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040035
PERCODE 6 หลัก530159
กระทรวง 10 หลัก1033530159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตระกาจ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660408
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7480221
Longitude
104.6116859

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน