ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040167
PERCODE 6 หลัก530700
กระทรวง 10 หลัก1033530700
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)phingpuai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพิงพวย
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45677909
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.phingphuai.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7516108
Longitude
104.438315

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน