ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040034
PERCODE 6 หลัก530158
กระทรวง 10 หลัก1033530158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Tungkoknongkoh school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตระกาจ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-969871
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.72827501
Longitude
104.5988346

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน