ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองคับคา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040194
PERCODE 6 หลัก530816
กระทรวง 10 หลัก1033530816
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคับคา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongkubka
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969278
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7981799
Longitude
104.8049375

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน