ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านชำเขียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040151
PERCODE 6 หลัก530483
กระทรวง 10 หลัก1033530483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชำเขียน
ชื่อ (อังกฤษ)Banchumkean
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไพร
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660021
อีเมล์แอดเดรสchamkian62@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.713591
Longitude
104.4549321

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน