ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระบี่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040100
PERCODE 6 หลัก530139
กระทรวง 10 หลัก1033530139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระบี่
ชื่อ (อังกฤษ)KRABI
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์910202990
อีเมล์แอดเดรสaor0118@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.660847
Longitude
104.613075

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน