ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านบักดอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040122
PERCODE 6 หลัก530465
กระทรวง 10 หลัก1033530465
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบักดอง
ชื่อ (อังกฤษ)banbakdong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819664276
อีเมล์แอดเดรสbakdong2471@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.57160465
Longitude
104.4470174

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน