ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040089
PERCODE 6 หลัก530169
กระทรวง 10 หลัก1033530169
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ชื่อ (อังกฤษ)Laidumtamao school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์910130958
อีเมล์แอดเดรสlaidumschool@gmail.com
เว็บไซต์Http//school.sskebu 4.go.th/laidum
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.69905806
Longitude
104.707156

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน