ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านร่องตาซุน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040037
PERCODE 6 หลัก530193
กระทรวง 10 หลัก1033530193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องตาซุน
ชื่อ (อังกฤษ)Banrongtasun School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสBanrongtasunschool@gmail.com
เว็บไซต์http://rongtasun.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.581923
Longitude
104.591334

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน