ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนเรือคำบอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040085
PERCODE 6 หลัก530237
กระทรวง 10 หลัก1033530237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเรือคำบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Nonruekhambon
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660044
อีเมล์แอดเดรสnrkbschool@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7233164
Longitude
104.8097078

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน