ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโคกระเวียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040115
PERCODE 6 หลัก530457
กระทรวง 10 หลัก1033530457
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกระเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)kokraweang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkokraweangschool@hotmail.com
เว็บไซต์http://kokraweangschool.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6529538
Longitude
104.3811156

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน