ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านดู่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040114
PERCODE 6 หลัก530459
กระทรวง 10 หลัก1033530459
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่
ชื่อ (อังกฤษ)duo
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660399
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://dooschsskedu4.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.61542467
Longitude
104.3607268

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน